Шуурхай ишлэл

Шуурхай үнийн санал

Бүтээгдэхүүнээ дараагийн түвшинд гаргахад бэлэн үү?Доорх манай шуурхай үнийн саналын маягтыг бөглөнө үү.Энэ маягтыг ирүүлснээс хойш 24 цагийн дотор та нарийвчилсан хариулт болон бага хурлын баталгаажуулалтыг хүлээн авах болно.